Ewangelia na 27 stycznia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.01.2017 wg św. Marka 4, 26-34 z komentarzem:

Jezus powiedział do tłumów: «Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarnko w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza się sierp, bo pora już na żniwo».

Mówił jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu».

W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

Komentarz do Ewangelii 27 stycznia:

Początkiem Królestwa Bożego na ziemi było pojawienie się na niej Pana Jezusa. Jednak – jak powiedział Piłatowi przed swoją męką – Jego Królestwo nie jest stąd. Gdzie zatem można Je znaleźć? Jak pojąć Jego rozwój? Czy umiem Je dostrzec?

Król – Jezus Chrystus, nie jest ziemskim władcą. Który z królów pozwoliłby na to, aby go pochwycono, osądzono niesłusznie i zabito jak złoczyńcę? Pan Jezus umarł na Krzyżu i został pochowany w ziemi. Jednak po trzech dniach powstał z niej, tak jak ziarno wrzucone w ziemię wypuszcza źdźbło. Zobacz, jak obfity owoc przyniosło Jego Zmartwychwstanie.

Królestwo Boże cały czas się rozwija; „wyrasta i staje się większe od innych”. Spójrz na swoją codzienność, na ludzi, wokół których żyjesz. Czy potrafisz dostrzec, jak wzrasta Królestwo Boże pośród Twojej zwyczajności? Pozwól sobie uwierzyć Panu, który jest Dawcą wszelkiego wzrostu. Postaraj się zabrać ze sobą z tej modlitwy jedną małą myśl, pragnienie, cokolwiek, co cię poruszyło. Oddaj to Panu, a On da wzrosnąć temu czemuś w twoim sercu.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *