Ewangelia na 27 sierpnia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.08.2020 wg św. Mateusza 24, 42-51 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, żeby we właściwej porze rozdał jej żywność?

Szczęśliwy ów sługa, którego pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę, powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: «Mój pan się ociąga z powrotem», i zacznie bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna. Każe surowo go ukarać i wyznaczy mu miejsce z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”.

Komentarz do Ewangelii na 27 sierpnia:

Czuwajcie. Pan Jezus zaczyna swoje wezwanie od tego słowa. Oznacza to, że uczniowie muszą być uważni, a także cierpliwi w swoim postępowaniu. Bóg wzywa cię dzisiaj do spokojnego i wytrwałego działania. Jest to pierwsze słowo, które usłyszysz od Jezusa – czuwaj!

Może wydaje ci się, że w życiu liczy się wiele wrażeń, emocji. Że trzeba żyć szybko i nie przejmować się tym, co mówią czy radzą inni. Zastanów się nad tym, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście twoje nadmierne działanie nie zabiera ci czegoś bardzo ważnego. Może trzeba zmienić swoje myślenie?

Wezwanie do czuwania jest jednocześnie zaproszeniem do troski o wrażliwość na innych, do bycia stałym w swoich przekonaniach i działaniach. Czy słyszysz wezwanie Jezusa? Bóg mówi, że kto nie posłucha, nie będzie mógł cieszyć się Jego przyjaźnią. Jak chcesz odpowiedzieć na Jego wezwanie? Na koniec poproś Jezusa o łaskę uważnego czuwania we wszystkich trudnych dla ciebie sprawach.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *