Ewangelia na 27 maja 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.05.2020 wg św. Jana 17, 11b-19 z komentarzem:

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: „Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się wypełniło Pismo. Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni.

Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.

Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie”.

Komentarz do Ewangelii na 27 maja:

„Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata” oraz „posyłam ich na świat” – te słowa Chrystusa z ostatniej wieczerzy określają misję chrześcijan. Twoim zadaniem jest świadczyć o Nim tam, gdzie jesteś. Zastanów się, jaki jest świat, który cię otacza – miejsce twojego posłania, przestrzeń, w której żyjesz, uczysz się, pracujesz, odpoczywasz. Jak się tam czujesz? Czy wydaje ci się przyjazny, czy wręcz przeciwnie, czujesz się w nim obco?

Jezus posyła swoich uczniów do świata ze świadomością, że nie będzie to łatwe zadanie, ale w swojej modlitwie wskazuje, jak mu sprostać. Prosi Ojca, żeby uświęcał nas w prawdzie, czyli w Jego Słowie. Osobiste przylgnięcie do Niego i tego, co głosił, jest wsparciem w trudnych chwilach. Jak twoja relacja z Bogiem pomaga ci przezwyciężać trudności?

Zjednoczenie z Bogiem, o które modli się dla ciebie Chrystus, to nie tylko sekret rozwiązywania problemów, ale przede wszystkim źródło twojego szczęścia. Jezus chce, aby Jego radość objawiała się w tobie w całej pełni. Jeszcze raz wsłuchaj się w słowa Jezusa i odnieś je do siebie. On w ostatnich chwilach swojego życia modli się właśnie za ciebie. Przypomnij sobie chwile bliskości Boga, w których towarzyszyło ci poczucie szczęścia i radości. A co czujesz dzisiaj? Proś o dar pocieszenia, jeśli go teraz potrzebujesz.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.