Ewangelia na 27 lutego 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.02.2020 wg św. Łukasza 9, 22-25 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”.

Potem mówił do wszystkich: „Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa.

Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?”

Komentarz do Ewangelii na 27 lutego:

Jezus mówi uczniom otwarcie o swoim życiu i śmierci. Podkreśla, że będzie musiał doświadczyć cierpienia i bólu, zanim dołączy do swego Ojca. Ludzie zazwyczaj boją się śmierci, unikają mówienia o niej. Czego ty się obawiasz, kiedy o niej myślisz? Co cię przeraża w umieraniu?

Każdy musi nieść swój własny krzyż. Twój niekoniecznie będzie taki sam, jak ten należący do Jezusa. Jest też inny niż te, które dźwigają ludzie wokół ciebie. Być może nieraz trudno ci zrozumieć krzyż drugiego człowieka. Co możesz zrobić, żeby lepiej pojmować cierpienie, ból i zmagania innych osób?

Jezus mówi również o zapieraniu się samego siebie. To również niesie ból, jest krzyżem. Jezus zaprasza, by podjąć go dobrowolnie, ze względu na miłość do Niego. Zaprasza, by uczestniczyć w Jego stylu życia. Czy chcesz lepiej upodobnić się do Niego? Proś o odwagę w podejmowaniu trudności i zmagań, które przychodzą każdego dnia. Proś o umiejętność łączenia twojego krzyża z krzyżem Jezusa. Niech Jezus pozwoli Ci odczuć, że w ten sposób budujesz z Nim Boże królestwo.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *