Ewangelia na 27 kwietnia 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.04.2023 wg św. Jana 6, 44-51 z komentarzem:

Jezus powiedział do ludu: „Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: „Oni wszyscy będą uczniami Boga”. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca.

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata”.

Komentarz do Ewangelii na 27 kwietnia:

Jezus stwierdza wyraźnie, że to Bóg pierwszy wzywa człowieka do siebie. Przypomnij sobie, co spowodowało twoje głębsze zainteresowanie wiarą. Może był to naturalny proces wychowania w rodzinie, może w późniejszym wieku jakaś szczególna sytuacja lub spotkanie. Jak sądzisz, czym Bóg pociągnął cię do siebie?

Gdy Jezus określał siebie jako żywy chleb do spożycia, wielu Jego uczniów odchodziło od Niego, mówiąc: „Trudna jest ta mowa”. Obecnie Duch Święty podczas każdej Eucharystii przemienia chleb i wino w Ciało i Krew Jezusa. W ten sposób Bóg oddaje się człowiekowi do całkowitego z nim zjednoczenia. Czy przyjmując z wiarą Jezusa w Komunii świętej, odpowiadasz tym samym? W jakim obszarze twojego życia jest ci szczególnie trudno powierzyć wszystko Bogu?

Bóg daje każdemu tyle wiary, ile mu potrzeba. Jak wykorzystujemy ten dar, widać w naszym działaniu, w naszych wyborach, w podejściu do bliźniego. Słuchając jeszcze raz Ewangelii, pomyśl, w jaki sposób w jedności z Jezusem możesz, jak chlebem, dzielić się z innymi sobą, swoimi zasobami, swoim czasem. Pomódl się na koniec o otwartość serca na przyjmowanie Jezusa w Komunii świętej wciąż na nowo, z całą Jego nauką i tym, czym zamierza cię obdarzać.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *