Ewangelia na 26 maja 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.05.2023 wg św. Jana 21, 15-19 z komentarzem:

Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?” Odpowiedział Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego: „Paś baranki moje”.

I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?” Odparł Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego: „Paś owce moje”. Powiedział mu po raz trzeci: „Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?” Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: „Czy kochasz Mnie?” I rzekł do Niego: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”.

Rzekł do niego Jezus: „Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz”. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: „Pójdź za Mną!”.

Komentarz do Ewangelii na 26 maja:

Potrójne pytanie skierowane do Piotra dotyczy miłości. Jezus nie pyta o jego osiągnięcia, wierność czy doskonałość. Pyta o miłość, o jego stosunek do Boga w głębi duszy i w prawdzie. Wyobraź sobie Jezusa, który zadaje tobie podobne pytanie: „Czy miłujesz Mnie?”.

W tej intymnej scenie, po pozytywnej odpowiedzi Piotra, Jezus nadaje mu misję. Zapewnia swego ucznia o zaufaniu, którym go darzy: „Paś owce moje”. Jaka jest twoja misja? Jako chrześcijanin żyjący w dzisiejszym świecie jak możesz realizować zaproszenie Jezusa do służby braciom?

Na końcu tej rozmowy Jezus ponawia swoje wezwanie: „Pójdź za Mną!”. Jest to wezwanie do miłości bliźnich i służby potrzebującym. By okazywać współczucie tym, którzy tego potrzebują.
Co czujesz, gdy myślisz o zaproszeniu, by naśladować Jezusa w swoim życiu? Na samym końcu tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem jak przyjaciel z przyjacielem, mówiąc Mu o uczuciach, jakie pojawiły się w tym czasie. Możesz po raz kolejny odpowiedzieć Mu na pytanie stawiane przez Niego w dzisiejszej Ewangelii: „czy miłujesz Mnie?”.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *