Ewangelia na 26 listopada 2016 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.11.2016 wg św. Łukasza 21, 34-36 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask.

Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».

Komentarz do Ewangelii 26 listopada:

Jezus kieruje twoją uwagę na zachowania, które mogą prowadzić do zagubienia tego, co najważniejsze: na pijaństwo, obżarstwo, doczesne troski. Wynikają one z braku wewnętrznej wolności. Zapytaj siebie przed Jezusem o swoje zniewolenia, które nie pozwalają ci w pełni żyć. Celem naszego życia jest zjednoczenie na zawsze z Jezusem. Ta prawda objawi się nam kiedyś do końca. Ten dzień nadejdzie nagle. Okaże się wtedy, dla kogo i dla czego żyliśmy naprawdę.

Czuwanie i modlitwa są potrzebne, by zachować w sobie to nastawienie na najważniejszy cel życia. Czuwając i modląc się, będziesz mógł stale wybierać prawdziwe życie i odrzucać postawy, w których gubisz Jezusa. Kiedyś staniesz przed Synem Człowieczym – to jest pewne. Jezus pragnie, byś stanął przed Nim pełen radości, a nie zaskoczony. Powtarzaj dzisiaj w różnych momentach dnia: „Jezu, naucz mnie czuwać, modlić się i czekać na Ciebie codziennie!”.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *