Ewangelia na 26 lipca 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.07.2022 wg św. Mateusza 13, 16-17 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą.

Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli”.

Komentarz do Ewangelii na 26 lipca

Przywilej uczniów idących za Jezusem polega na tym, że mogli poznawać Go zmysłami. My mamy do dyspozycji wiarę i słowo Boże, to jednak nie oznacza, że jesteśmy w gorszym położeniu. Możemy demaskować w swoim sercu zazdrość, żal lub poczucie niższości, gdy myślimy, że inni mogą być bliżej Jezusa. Jakie myśli oraz uczucia budzą się w tobie, gdy zauważasz, w jakiej relacji z Bogiem są inni ludzie?

Przykład apostołów pokazuje nam, że bycie naocznym świadkiem nie oznacza, że można „złapać Pana Boga za nogi”. Apostołowie słyszeli, widzieli i uczestniczyli w głoszeniu Królestwa Niebieskiego. A jednak nie zawsze rozumieli słowa i czyny swojego Mistrza. Od czego według ciebie zależy poznanie Jezusa?

Mówienie, że ktoś jest bliżej Boga niż ja, może stać się usprawiedliwieniem i ucieczką od sumiennej modlitwy. Koncentracja na czyimś życiu duchowym może nam przeszkadzać w prowadzeniu własnego życia duchowego. Jako chrześcijanie, chcemy zadbać w pierwszej kolejności o swoją bliskość z Jezusem. Jak to wygląda w twoim życiu? Na koniec omów z Jezusem, co się wydarzyło w czasie tej modlitwy. Jeśli chcesz, możesz Mu za nią podziękować.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *