Ewangelia na 26 czerwca 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.06.2018 wg św. Mateusza 7, 6. 12-14 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, nie poszarpały was samych.

Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota Prawa i Proroków. Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą.

Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!».

Komentarz do Ewangelii na 26 czerwca:

Psy i wieprze – to mocne określenia używane w czasach Jezusa, by podkreślić odrazę w stosunku do pogaństwa, lubieżności i wszelkiego bałwochwalstwa. Jezus wyraża tymi słowami wstręt do grzechu. Zwróć uwagę, z jaką pobłażliwością dzisiejsze społeczeństwa traktują niewierność, cudzołóstwo, egoistyczne gromadzenie dóbr.

Wąska i szeroka brama można rozumieć też jako metafory naszych sposobów myślenia. Zbyt łatwo pozwalamy sobie na samooszukiwanie się w kwestii tego, co prowadzi do grzechu. Dążenie do przyjemności w każdej sytuacji życiowej sprawia, że wielokrotnie nie potrafimy odróżnić dobrego sposobu postępowania od złego. Może zdarzyła ci się ostatnio taka sytuacja?

Umiejętność demaskowania złudzeń to bardzo wartościowa cecha. Aby ją zdobyć, trzeba nieraz długiego zmagania się z życiem i ze sobą. Dobrą i sprawdzoną metodą modlitwy wspomagającej takie starania jest codzienna refleksja nad istotnymi chwilami minionego dnia. Święci, np. św. Ignacy z Loyoli, często zalecali taką praktykę. Kiedy ostatnio pozwoliłeś sobie na takie spojrzenie na swoje życie? Poproś Jezusa o pomoc, byś nie ulegał złudzeniom i nie poddawał się w samooszukiwaniu. Proś, aby wsparł cię swoją łaską w praktykowaniu codziennej refleksji

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *