Ewangelia na 25 marca 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.03.2024 (J 12,1-11) z komentarzem:

Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta usługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego, drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi stopy, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku. Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z Jego uczniów, ten, który Go miał wydać: „Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim?”

Powiedział zaś to nie dlatego, że dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem i mając trzos, wykradał to, co składano. Na to rzekł Jezus: „Zostaw ją! Przechowała to, aby Mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu. Bo ubogich zawsze macie u siebie, Mnie zaś nie zawsze macie”. Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest; a przybyli nie tylko ze względu na Jezusa, ale także by ujrzeć Łazarza, którego wskrzesił z martwych. Arcykapłani zatem postanowili zabić również Łazarza, gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa.

Komentarz do Ewangelii na 25 marca:

Jezus przybył do przyjaciół. Ich relacja była bliska i szczera, dlatego mogli wyczuć smutek Jezusa i trudną atmosferę. Urządzono dla Niego ucztę. Maria drogocennym olejkiem namaściła Jego stopy. Miłość do Jezusa kazała jej coś zrobić, choć nie wiedziała, że namaściła Jezusa na dzień pogrzebu. Pomyśl o swojej relacji do Jezusa. Czy potrafiłbyś oddać dla Niego coś drogocennego? Co to jest?

Dom napełnił się wonią olejku nardowego. Jezus odebrał cześć i pozwolił się w ten sposób pożegnać przed złożeniem do grobu. Każdy twój dobry czyn lub słowo ma znaczenie. Przybliżają Boże królestwo. Czy z miłości do Niego potrafisz podejmować wyzwania, które cię kosztują?

Słuchając tekstu Ewangelii, bądź przy Jezusie i pozwól Mu odpocząć również w twojej obecności. Polecaj osoby, z którymi ciężko ci żyć. Oby nasza obojętność i zamknięcie nie potęgowały cierpienia Jezusa, przez które ma przejść. Porozmawiaj z Jezusem o waszej relacji. Proś o łaskę naśladowania Chrystusa w miłości.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *