Ewangelia na 25 maja 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.05.2022 wg św. Jana 16, 12-15 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi.

Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi”.

Komentarz do Ewangelii na 25 maja

Duch Święty to Duch Prawdy i dopiero On może poprowadzić cię do pełni prawdy o tym – kim jest Jezus, kim jest Bóg i jakie są Jego plany i działanie. Uczniowie nie byli zdolni do przyjęcia pełni tej prawdy, również my teraz nie obejmujemy tego ani rozumem, ani intuicją.

Odkrywanie pełni prawdy o Jezusie to proces, który trwa całe życie. Kiedy wydaje się, że już coś wiemy, przychodzi nowe, zaskakujące często odkrycie, że Bóg jest inny niż moje o Nim wyobrażenie. Zapewne dopiero w niebie poznamy tajemnicę jedności Trójcy świętej, działanie Ducha.

Uwielbienie Boga to nie mnożenie modlitw czy godzin adoracji, ale poznawanie Prawdy, poznawanie Boga. Duch Święty uwielbi Jezusa, czerpiąc z Niego, z tego co jest Jezusowe, i głosząc to innym. Taka powinna być też nasza droga wielbienia Boga. Poznać prawdę i głosić ją innym. Poznanie Boga nie jest tylko rezultatem naszych wysiłków. To łaska, to dar Ducha świętego, ty możesz ten dar przyjąć lub zlekceważyć.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *