Ewangelia na 25 maja 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.05.2020 wg św. Jana 16, 29-33 z komentarzem:

Uczniowie rzekli do Jezusa:

„Oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie potrzeba, aby Cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś”. Odpowiedział im Jezus: „Teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie – każdy w swoją stronę, a Mnie zostawicie samego. Ale Ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze Mną.

To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi! Ja zwyciężyłem świat”.

Komentarz do Ewangelii na 25 maja:

Teraz wierzycie? Pyta Jezus apostołów w dzisiejszej Ewangelii. Pewnie i twoja wiara często jest wystawiana na próbę. Łatwo nam wierzyć, jeśli jesteśmy w grupie, w Kościele, we wspólnocie osób modlących się do Boga. Mógłbyś wtedy góry przenosić. Jezus natomiast widzi więcej i zna ludzką naturę.

Jezus wie, że jesteś słabym człowiekiem, który często upada i się chwieje. Szczególnie twoja wiara dzisiaj nastawiona jest na tak wiele doświadczeń i prób. W pracy, na studiach, w szkole, w domu – to współczesne obszary, gdzie twoja wiara domaga się wyznania, w Kogo wierzysz i jakimi wartościami się kierujesz…

Jednak Jezus dzisiaj nie próbuje nas osądzać lub rozliczać z naszej wiary. Dzisiaj daje ci mocną obietnicę, abyś się nie lękał, ale abyś czuł pokój, który pochodzi od samego Jezusa. Usłysz tę Ewangelię raz jeszcze i wsłuchaj się w Słowa Jezusa wypowiedziane do ciebie z troską i miłością. Aby Jego słowa w momencie próby były dla ciebie otuchą i umocnieniem. Podziękuj Jezusowi, że jest blisko ciebie nawet kiedy błądzisz i oddalasz się od Niego.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *