Ewangelia na 25 lutego 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.02.2022 wg św. Marka 10, 1-12 z komentarzem:

Jezus przyszedł w granice Judei i Zajordania. A tłumy znowu ściągały do Niego i znów je nauczał, jak miał w zwyczaju.

I przystąpili do Niego faryzeusze, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: „Co wam przykazał Mojżesz?” Oni rzekli: „Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić”. Wówczas Jezus rzekł do nich: „Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela”.

W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: „Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo”.

Komentarz do Ewangelii na 25 lutego

Jezus zwraca uwagę na niebezpieczeństwo zatwardziałości ludzkiego serca. Serce staje się zatwardziałe, gdy człowiek nastawiony jest na szukanie własnych korzyści, kiedy twierdzi, że ma lepsze pomysły niż Bóg. Gdybyś dzisiaj popatrzył z dystansu na swoje serce, co byś w nim zobaczył?

Relację Boga do człowieka charakteryzuje wierność. Często zatwardziałość ludzkiego serca utrudnia człowiekowi wolną odpowiedź na wierną miłość Boga. Człowiek kombinuje i wystawia Boga na próbę. Bywa, że uważa przykazania Boże za listę zakazów. Czym dla ciebie są Boże przykazania?

Codzienne życie niesie małe i duże radości. Niesie także małe i większe trudności. Właśnie trudności czy strapienia są okazją do wzrostu i rozwoju. Kiedy się pojawiają, zaczyna się toczyć walka duchowa o serce człowieka, o jego wierność. Co robisz, kiedy napotykasz takie sytuacje? Jak radzisz sobie ze smutkiem i przygnębieniem? Na zakończenie modlitwy posłuchaj swojego serca. Posłuchaj tego, co się w nim działo w czasie tej modlitwy. Poproś Boga, aby to, co usłyszałeś pomogło ci pielęgnować wierność w twoim sercu.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *