Ewangelia na 25 listopada 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.11.2022 wg św. Łukasza 21, 29-33 z komentarzem:

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść:

„Spójrzcie na figowiec i na wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pąki, sami poznajecie, że już blisko jest lato.

Tak i wy, gdy ujrzycie te wszystkie wydarzenia, wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą”.

Komentarz do Ewangelii na 25 listopada

Pan Jezus mówi dzisiaj o znakach i zwraca uwagę na konieczność ich dostrzegania wokół siebie. Po nich poznamy czas, który jest zapowiedziany i przyjdzie z całą pewnością. Jak ty odczytujesz znaki dawane ci przez Boga? Czy jesteś wyczulony na to, jak On cię prowadzi?

„Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.” O co chodziło Panu Jezusowi, gdy wypowiadał te słowa? Przecież przeminęło już wiele pokoleń od czasów, gdy On chodził po tym świecie. Jak to rozumieć? Poproś o odpowiedź Ducha Świętego, który ma moc wyjaśnić ci słowo kierowane do ciebie.

Słowa Jezusa nie przeminą, lecz mogą być pomniejszane, uszczuplane, uznane za minione, uznane za godne zastąpienia przez jakieś ludzkie słowa, wiedzę i mądrość. Uczniowie Jezusa wiele razy byli proszeni, aby nie naśladowali faryzeuszy i uczonych w Piśmie, którzy zmieniali znaczenie Prawa przez jego ciągłe wyjaśnianie. Porozmawiaj z Panem o twojej czujności, odczytywania znaków, które od Niego otrzymujesz. Przedstaw także to, co poruszyło cię podczas tej modlitwy.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *