Ewangelia na 25 lipca 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.07.2020 wg św. Mateusza 20, 20-28 z komentarzem:

Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddawszy Mu pokłon, o coś Go prosiła.

On ją zapytał: „Czego pragniesz?” Rzekła Mu: „Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie”. Odpowiadając zaś, Jezus rzekł: „Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?” Odpowiedzieli Mu: „Możemy”. On rzekł do nich: „Kielich mój wprawdzie pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował”.

Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, oburzyli się na tych dwóch braci. Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: „Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu”.

Komentarz do Ewangelii na 25 lipca:

Apostołowie wiernie towarzyszyli Jezusowi w Jego wędrówkach i oczekiwali za to nagrody. Czy i ty nie zauważasz czasem u siebie myśli, że Bóg powinien pomóc „załatwić” ci jakąś sprawę, zrealizować cel, do którego dążysz? Jakiej nagrody oczekujesz od Chrystusa za to, że za Nim podążasz?

Uderzająca jest odpowiedź Jezusa udzielona synom Zebedeusza i ich matce. „Nie wiecie, o co prosicie”. Wytrwanie przy Mistrzu nie oznaczało przecież zaszczytów i łatwego życia. I w Twoim życiu są zapewne momenty, kiedy pójście za Chrystusem oznacza zgodę na to, co trudne, na to, co jest zaskakującym wyzwaniem. Jak się wtedy zachowujesz?

Często jedną z zaskakujących trudności chrześcijaństwa okazuje się być potrzeba zaprzeczenia temu, do czego przyzwyczaił nas świat. Kto chce być wielkim – ma stać się sługą. Kto chce być pierwszym – niech będzie niewolnikiem. Jak dzisiaj odczytujesz te zadziwiające wskazówki Chrystusa? Porozmawiaj z Jezusem o tym, co pozwolił ci dostrzec w czasie dzisiejszej modlitwy.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *