Ewangelia na 24 sierpnia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.08.2020 wg św. Jana 1, 45-51 z komentarzem:

Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: „Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu”. Rzekł do niego Natanael: „Czy może być co dobrego z Nazaretu?” Odpowiedział mu Filip: „Chodź i zobacz”. Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do Niego, i powiedział o nim: „Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”. Powiedział do Niego Natanael: „Skąd mnie znasz?”

Odrzekł mu Jezus: „Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem”. Odpowiedział Mu Natanael: „Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!” Odparł Mu Jezus: „Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to”.

Potem powiedział do niego: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego”.

Komentarz do Ewangelii na 24 sierpnia:

Bóg często mówi do nas przez innych ludzi. Bywa jednak, że zamiast przybliżać Boga, zasłaniają Go sobą. Nieraz w tym, aby usłyszeć Boży głos, przeszkadzają nam różne uprzedzenia. Postaraj się przez nie przedrzeć, aby dotrzeć do osobistego spotkania z Jezusem. Czas osobistej modlitwy jest uprzywilejowaną okazją do takiego spotkania.

Zanim poznałeś Jezusa, On znał twoje najskrytsze tajemnice, twoje najbardziej wewnętrzne przeżycia. To On w Duchu Świętym jest w twoim sercu i zna cię lepiej niż ty sam. Nie musisz przed Nim niczego udawać, bo kocha cię takiego, jakim jesteś, i docenia w tobie każdą odrobinę dobra, której nawet ty sam możesz nie dostrzegać.

Jezus łączy niebo z ziemią, to On sam jest Niebem. Na tyle, na ile żyjesz Jego miłością, doświadczasz cząstki nieba na ziemi. Niestety często to doświadczenie Bożej miłości jest przysłonięte przez grzech, przez bolesne wydarzenia, a życie przypomina raczej czyściec niż niebo. Dlatego Jezus daje ci nadzieję: zobaczysz więcej niż to. Pełnia życia z komunii z Bogiem jest dopiero przed tobą. Na zakończenie proś Jezusa, aby dotykał twojego serca i wypełniał je nadzieją na oglądanie Go twarzą w twarz.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *