Ewangelia na 24 sierpnia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.08.2019 wg św. Jana 1, 45-51 z komentarzem:

Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: „Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu”. Rzekł do niego Natanael: „Czy może być co dobrego z Nazaretu?” Odpowiedział mu Filip: „Chodź i zobacz”. Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do Niego, i powiedział o nim: „Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”. Powiedział do Niego Natanael: „Skąd mnie znasz?”

Odrzekł mu Jezus: „Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem”. Odpowiedział Mu Natanael: „Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!” Odparł Mu Jezus: „Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to”.

Potem powiedział do niego: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących nad Syna Człowieczego”.

Komentarz do Ewangelii na 24 sierpnia:

Spotkanie z Jezusem opisane w dzisiejszym fragmencie Ewangelii jest niezaplanowane. Filip spotkał Natanaela i wydaje się, że spontanicznie zaprosił go do poznania Jezusa. Jezus przychodzi do nas nie tylko w czasie modlitwy, w jakimś wyjątkowym momencie. Jednak by spotkać Pana w każdej chwili, człowiek musi być otwarty i czujny.

W tym spotkaniu doświadczamy czegoś nie do końca oczywistego, bo nie wiemy, co działo się pod drzewem figowym. Ale pokazuje nam to, że Jezus zna nas bardzo dobrze i wie, jak nas poruszyć i co powiedzieć, byśmy czuli, że kieruje słowa właśnie do nas.

Reakcja Natanaela jest wspaniała: okrzyk radości i uwielbienia Boga. Czy nie tak powinno wyglądać każde nasze spotkanie z Bogiem? Czy Msza Święta nie jest dziękczynieniem Bogu, wychwalaniem Go? Czy każda inna forma modlitwy nie ma prowadzić do uwielbienia Boga? Proś teraz, by Duch Święty pomagał ci wychwalać Boga, by wspierał cię w chwilach, gdy nie potrafisz Mu dziękować.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.