Ewangelia na 24 marca 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.03.2022 wg św. Łukasza 11, 14-23 z komentarzem:

Jezus wyrzucał złego ducha z człowieka, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli: „Mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy”. Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: „Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i Szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo?

Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże.

Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, to zabierze całą broń jego, na której polegał, i rozda jego łupy. Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza”.

Komentarz do Ewangelii na 24 marca

Jezus z łatwością wyrzucił złego ducha z cierpiącego człowieka. Zły duch nie pozwalał mu mówić, dzielić się tym, co przeżywał z innymi, nawiązywać głębokich relacji z ludźmi poprzez dialog i porozumienie. Jezus przywraca mu zdolność do relacji. Czy potrzebujesz, by Pan uzdrowił tę zdolność w tobie?

Zły duch wyrzucony z niemego człowieka nie odszedł całkowicie. Zaczął działać o wiele subtelniej. Jedną z charakterystycznych dla złego ducha metod jest wprowadzanie podejrzliwości, dzielenie ludzi. Zobacz, jak pośród stojących wokół Jezusa rodzi się nieufność, rozchodzą się plotki i domysły, które mają podważyć troskę Jezusa o człowieka.

Popatrz na swoje życie. Jak często nachodzą się wątpliwości, czy w ogóle istnieje jakieś autentyczne i bezinteresowne dobro i prawda. Czy masz pokusy, aby we wszystkim dopatrywać się podstępu, dwulicowości, nieczystych interesów. Jakie uczucia to w tobie pozostawia? Porozmawiaj z Jezusem o twoich pokusach do wprowadzania podziałów, nieufności, do siania podejrzliwości i plotek. Przeproś za wszelkie zło, które z twojego powodu weszło w życie ludzi wokół ciebie.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *