Ewangelia na 24 maja 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.05.2017 wg św. Jana 16, 12-15 z komentarzem:

Jezus powiedział swoim uczniom: „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.

Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi.

Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi”.

Komentarz do Ewangelii 24 maja:

Jezus przedstawia ci w tym fragmencie Ducha Świętego. Mówi, że Duch Prawdy pomaga ci wierzyć, rozwija naukę Chrystusa, wyjaśnia ją. Duch uczy wiary, nadziei i miłości. Rozbudza je. Zarówno w prostych, codziennych sytuacjach, jak i przy poważnych trudnościach, ukazuje, co warto wybrać ze względu na Boga. Czy kiedykolwiek wydawało ci się, iż Duch Święty pragnie tobą właśnie pokierować?

Duch Święty to jednak nie tylko Ktoś, Kto nas prowadzi. Łączy Go niesłychana bliskość z Ojcem i Synem. On jest tą jednością między Nimi, dlatego może nam dawać to, co do Nich należy. Gdyby to nie było Jego, nie mógłby z tego brać. Duch jest więc Bogiem., z którym można mieć relację miłości, z którym można rozmawiać, przebywać, wspólnie się cieszyć i smucić. On chce takiej relacji z tobą. A ty?

Trzecia Osoba Boska nigdy ci się nie narzuca. Pomaga, poucza, mówi o Bogu, prowadzi do Niego, ale nic więcej. To wszystko trzeba przyjąć, aby mogło zaowocować. Słuchając jeszcze raz Ewangelii, zastanów się, na ile przyjmujesz do swojego serca Ducha Świętego i na ile chcesz Go przyjmować w przyszłości.
Cała prawda jest w Bogu – w Trzech Osobach. I każda z tych Osób cię kocha. Możesz więc prosić, aby jak najlepiej tę miłość odwzajemniać.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *