Ewangelia na 24 lutego 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.02.2021 wg św. Łukasza 11, 29-32 z komentarzem:

Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić:

„To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon.

Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz”.

Komentarz do Ewangelii na 24 lutego:

„To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza”. Jezus bardzo ostro nazywa swoich słuchaczy przewrotnymi. Chodzą za Nim, patrzą na to, co czyni, i stale oczekują potwierdzenia, kim jest. Jednak pomimo tych dowodów, nie chcą przyjąć prawdy, że jest Synem Bożym. Czy taka sytuacja nie powtarza się we współczesnym świecie? Zastanów się nad swoją wiarą w bóstwo Jezusa Chrystusa… Czy wierzysz w nie?

„Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia”. Znamy proroka Jonasza jako tego, który nawoływał do pokuty. Jezus wyjaśnia, że i Jego misją jest nawoływanie do pokuty, nawrócenia do Boga. To wołanie o nawrócenie, o zwrócenie się do Boga, dotyczy i twojego życia. Co robisz, by na serio przyjąć wezwanie do nawrócenia? Jakie postawy domagają się radykalnego odwrócenia od zła, a zwrócenia ku dobru?

„Królowa z Południa i ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępią ich”… W Starym Testamencie znaki i słowa proroków pomogły ludziom przyjąć Boże przebaczenie. Natomiast w czasach Jezusa wielu widziało znaki, ale pozostało niewrażliwymi na nie. Jak ty przyjmujesz propozycję zbawienia? Poproś dziś Jezusa, by nauczył cię odczytywać znaki Jego interwencji w twoim życiu, byś potrafił ostatecznie przyjąć dar Jego zbawienia.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *