Ewangelia na 24 listopada 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.11.2022 wg św. Łukasza 21, 20-28 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Skoro ujrzycie Jeruzalem otoczone przez wojska, wtedy wiedzcie, że jego spustoszenie jest bliskie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry; ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci, co po wsiach, niech do niego nie wchodzą. Będzie to bowiem czas pomsty, aby spełniło się wszystko, co jest napisane. Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni! Nastanie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród: jedni polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody. A Jeruzalem będzie deptane przez pogan, aż czasy pogan się wypełnią.

Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie”.

Komentarz do Ewangelii na 24 listopada

Objawiając miłość Boga do ludzi, Jezus objawia sens naszego życia i historii, ale zarazem powoduje ostateczny jej kryzys. Dzieje świata i każdej osoby są dziejami zbawienia – historią przyjęcia lub odrzucenia tej miłości, z której wszystko bierze swój początek i do której wszystko zmierza. Nieustanne wojny oraz uciski, o których mówi dzisiejszy fragment Ewangelii, są wyrazem odrzucenia miłości, którą daje Bóg. „Czasy pogan”, w których żyjemy, są dla ciebie możliwością dawania świadectwa, ale też wyzwaniem próby. Jak przeżywasz momenty próby w swoim życiu?

Jezus mówi, że „moce niebios zostaną wstrząśnięte”. Postać tego świata przemija – tylko miłość jest wieczna. Wszystko inne ma sens, o ile w miłości uczestniczy i jej służy. Jak wygląda twoja służba miłości?

Mowa eschatologiczna Jezusa jest zakończona wezwaniem do odwagi i nadziei. Nic bowiem nie jest w stanie odłączyć nas od miłości Boga. Miłość, która jest wieczna, domaga się wieczności, tęskni za spełnieniem słów: „zbliża się wasze odkupienie”. Posłuchaj raz jeszcze mowy Jezusa. Zobacz, jakie słowa przyciągają najbardziej twoją uwagę? Otwórz swoje serce na przyjęcie Dobrej Nowiny. Porozmawiaj z Jezusem o poruszeniach, które wywołała w tobie dzisiejsza modlitwa. Oddaj Mu swoje lęki i proś o ducha odwagi.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *