Ewangelia na 24 grudnia 2016 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.12.2016 wg św. Łukasza 1, 67-79 z komentarzem:

Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony Duchem Świętym i prorokował, mówiąc: «Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił, i wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi, Dawida: jak zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków; że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą; że naszym ojcom okaże miłosierdzie i wspomni na swe święte przymierze, na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu, Abrahamowi.

Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani służyć Mu będziemy bez lęku, w pobożności i sprawiedliwości przed Nim, po wszystkie dni nasze.

A i ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi; Jego ludowi dasz poznać zbawienie, przez odpuszczenie mu grzechów, dzięki litości serdecznej naszego Boga, z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce, by światłem stać się dla tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju».

Komentarz do Ewangelii 24 grudnia:

Bóg spełnił największe marzenie Zachariasza – obdarzył go synem. Ale wiele lat czekania sprawiło, że kapłan miał trudność, by zaufać samej obietnicy. Ta modlitwa jest więc zaproszeniem: uwierz, że Bóg może zmienić coś w twoim życiu bez względu na okoliczności. Otwórz się na cud!

Gdy Zachariasz widzi spełnienie obietnicy, nagle przypomina sobie, że przecież Bóg zawsze tak działa. Zapomniał o tym, ponieważ skupił się na swoim cierpieniu. Przypatrz się temu, co otrzymałeś w twoim życiu. Te wszystkie wydarzenia, osoby, talenty – to dary, które Bóg wybrał specjalnie dla ciebie. Podziękuj za nie z całego serca.

Służyć bez lęku może tylko ten, kto ufa, że Bóg pragnie jego dobra. Pomyśl teraz o tym, co jest dzisiaj dla ciebie trudne. Jeśli chcesz, możesz ofiarować to Bogu – pamiętając o wszystkim, czego już dokonał w Twoim życiu. Podziękuj Bogu raz jeszcze za wszystko, co ci dał. Poproś Go, byś umiał dzisiaj dostrzegać Jego cuda i ufać obietnicom.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *