Ewangelia na 24 czerwca 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.06.2022 wg św. Łukasza 15, 3-7 z komentarzem:

Jezus opowiedział faryzeuszom i uczonym w Piśmie następującą przypowieść:

„Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła.

Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia”.

Komentarz do Ewangelii na 24 czerwca

Zostawienie dziewięćdziesięciu dziewięciu owiec, aby znaleźć jedną, nie jest intuicyjne. Nie było to też normalne zachowanie pasterzy w czasach Jezusa. Tym bardziej, że reszta owiec została sama na pustyni. Jezus jednak nie przelicza, nie kalkuluje. Ryzykuje wszystko dla tej jednej, która przecież jest nieposłuszna. Czy wierzysz, czujesz, a może doświadczasz tego, że twoje nieposłuszeństwo nie przeszkadza Jezusowi w traktowaniu cię wyjątkowo?

Co więcej, pasterz nie kara tej owcy, aby dać przykład innym. Jego postępowanie nie jest wychowawcze, a nawet może być demoralizujące dla innych. Dla Pasterza to jednak nieistotne. Jego przewodzenie stadu wymyka się standardowemu rozumieniu sprawiedliwości. Pozostałe owce muszą przyjąć, że On taki jest. Pomyśl o tym, czym dla ciebie jest sprawiedliwość Jezusa. Czy sam stosujesz jego definicję w życiu?

W niebie radują się z każdego nawróconego grzesznika. Jeśli więc chcemy dotrzeć do nieba, to warto już na ziemi tak żyć. Radować się nawet wtedy, gdy jest się w sytuacji tych dziewięćdziesięciu dziewięciu pozostawionych bez opieki. To niełatwe, ale warto próbować. Czy będąc w gronie dziewięćdziesięciu dziewięciu, byłbyś w stanie przyjąć takie postępowanie Jezusa z radością? Panie, Dobry Pasterzu, daj mi się prowadzić w każdej sytuacji.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *