Ewangelia na 24 czerwca 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.06.2019 wg św. Łukasza 1, 57-66. 80 z komentarzem:

Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: «Nie, lecz ma otrzymać imię Jan». Odrzekli jej: «Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię».

Pytali więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: «Jan będzie mu na imię». I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów.

W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: «Kimże będzie to dziecię?» Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem; a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem.

Komentarz do Ewangelii na 24 czerwca:

Pan Bóg okazuje wielkie miłosierdzie Elżbiecie i Zachariaszowi, czyniąc ich szczęśliwymi rodzicami w starości. Przynoszą Jana do świątyni, aby go obrzezać. Pan Bóg posługuje się ludźmi, aby przeprowadzić swoje plany. Dla każdego wybiera imię, które jest jednocześnie jego powołaniem i zadaniem. Wierzysz, że to Bóg wybrał dla ciebie imię? Jakie jest jego znaczenie?

Bóg odpowiada na pragnienia. Tak było z rodzicami Jana. Zachariasz, mimo że nie mówił, też pragnął dla swojego syna, aby nosił on imię Jan. Dzięki tej sytuacji, mógł stać się świadectwem działania Pana Boga. Jakie są teraz twoje pragnienia? Popatrz na swoje życie i zobacz, co w nim wymaga nawrócenia?

Słuchając kolejny raz tekstu Ewangelii zobacz Jana. Jego imię oznacza: Bóg jest miłosierny. Ludzie pytali, kim będzie. On wyrósł na proroka, który otoczony był opieką Boga i wzmocniony łaską Ducha Świętego. W jaki sposób doświadczasz opieki Boga w swoim życiu? Podziękuj Bogu za swoje imię, za swoje życie. Poproś go o łaskę miłosierdzia dla siebie.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *