Ewangelia na 23 stycznia 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.01.2023 wg św. Marka 3, 22-30 z komentarzem:

Uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili o Jezusie: «Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy». Wtedy Jezus przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać.

Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi.

Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: «Ma ducha nieczystego».

Komentarz do Ewangelii na 23 stycznia

Królestwo wewnętrznie skłócone nie przetrwa. Podobnie jest z rodziną, związkiem, wspólnotą, drużyną, grupą pracowników. Życie w takim skłóconym środowisku często przypomina piekło. Kłótnie nie są niczym nowym i nie dziwią. To naturalne, że się gniewasz, ale jak mówi św. Paweł, ważne, aby nad twoim gniewem nie zachodziło słońce. Chodzi o to, abyś nie trwał w gniewie do wieczora czy do następnego dnia. Do czego zaprasza cię to słowo w miejscu i czasie, w którym teraz jesteś?

Słowo Pana niesie ogromną nadzieję: wszystkie grzechy i bluźnierstwa będą odpuszczone, z wyjątkiem jednego. To świadczy o wielkim miłosierdziu Boga dla ludzi. Czy wierzysz w to, że wszystkie twoje grzechy mogą „utonąć w Bożym Miłosierdziu”?

Jest tylko jeden grzech, który nigdy nie będzie odpuszczony. To bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu. Co o tym grzechu mówi ci sumienie, przed czym przestrzega? Proś Pana, żeby umocnił cię tak, abyś mógł przyjąć łaski i dary, które On chce ci dziś dawać.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *