Ewangelia na 23 stycznia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.01.2019 wg św. Marka 3, 1-6 z komentarzem:

W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć.

On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: «Podnieś się na środek!» A do nich powiedział: «Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie uratować czy zabić? » Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: «Wyciągnij rękę!» Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa.

A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.

Komentarz do Ewangelii na 23 stycznia:

„Uschła ręka” znaczy tyle, co martwa część ciała, która z jakiegoś powodu stała się bezużyteczna. Nie pasuje do całej reszty, która jest przecież żywa. Na pewno przeszkadza, denerwuje, boli. Jezus wywołuje cię, abyś stanął tu – na środku miejsca spotkania z Bogiem. Pozwól, aby to, co martwe, stało się znowu pełne życia.

Jezus zadaje bardzo proste pytanie: co wolno, czynić dobrze czy źle? Uderza w każdego, kto zwątpił w siłę dobra. Zwraca się do tej części twojego serca, która z powodu martwoty milczy, jak ci, do których kieruje słowa w dzisiejszej Ewangelii. Wierzysz Mu, że mimo wszystko zawsze jest miejsce, by działo się dobro, czy milczysz, bo pewne rzeczy po prostu się nie zmieniają, bo tak już musi być, bo ty wiesz lepiej?

Milcząca postawa wycofania i rezygnacji nie jest obojętna Jezusowi. Na taką zatwardziałość serca patrzy z gniewem i reaguje smutkiem w sercu. Nie daje się wciągnąć w rezygnację, ale objawia, że On jest życiem i zmienia to, co martwe, w znów żywe. Co ty wybierzesz dzisiaj? Jezus jest pełen życia, tętni i dzieli się nim. Bez względu na to, czy milczysz i nie dowierzasz Mu, On jest właśnie taki, przychodzi mimo wszystko. Podziękuj Mu za to.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *