Ewangelia na 23 sierpnia 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.08.2023 wg św. Mateusza 20,1-16 z komentarzem:

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: „Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: „Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy”.

A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: „Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych”. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: „Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę”. Na to odrzekł jednemu z nich: „Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?” Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi”.

Komentarz do Ewangelii na 23 sierpnia:

Wyobraź sobie lub przypomnij sobie sytuację, gdy zostałeś wybrany do jakiejś pracy. Pewny zarobku zaangażowałeś się, choć kosztowała cię dużo wysiłku. Musiałeś też zmierzyć się z rozczarowaniem. Trud pracy albo porównywanie z innymi sprawiły, że twój entuzjazm osłabł. Jak wtedy zareagowałeś?

Zdarzają się chwile, w których chcemy się w coś zaangażować, mamy czas i energię. A jednak brakuje okazji. Wyobraź sobie albo wróć pamięcią do momentu, gdy dłuższy czas znosiłeś frustrację. Odnosiłeś wrażenie, że nikt cię nie potrzebuje. Straciłeś już nadzieję, gdy nagle pojawiła się okazja. Wreszcie i ty zostałeś wybrany. Jakich emocji mógłbyś doświadczyć albo doświadczyłeś w takiej sytuacji?

W przypowieści słyszymy, że wieczorem każdy robotnik dostaje swoją należność. Każde twoje doświadczenie jest cenne, ma wartość. Słuchając Ewangelii jeszcze raz, ogarnij myślą wszystkich robotników. Spróbuj też spojrzeć bez szemrania na dobroć gospodarza, który – znając ludzkie doświadczenia i historie – wynagradza robotników według swojej miary.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *