Ewangelia na 23 marca 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.03.2023 wg św. Jana 5, 31-47 z komentarzem:

Jezus powiedział do Żydów: „Gdybym Ja wydawał świadectwo o sobie samym, świadectwo moje nie byłoby prawdziwe. Jest ktoś inny, kto wydaje świadectwo o Mnie; a wiem, że świadectwo, które o Mnie wydaje, jest prawdziwe. Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świeci, wy zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem.

Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do wypełnienia; dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał. Ojciec, który Mnie posłał, On dał o Mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani Jego głosu, ani nie widzieliście Jego oblicza; nie macie także Jego słowa, trwającego w was, bo wy nie uwierzyliście Temu, którego On posłał. Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie. Nie odbieram chwały od ludzi, ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Boga.

Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście Mnie. Gdyby jednak przybył ktoś inny we własnym imieniu, to przyjęlibyście go. Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga? Nie sądźcie jednak, że to Ja was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Gdybyście jednak wierzyli Mojżeszowi, to i Mnie wierzylibyście. O Mnie bowiem on pisał. Jeżeli jednak jego pismom nie wierzycie, jakżeż moim słowom będziecie wierzyli?”

Komentarz do Ewangelii na 23 marca:

W usłyszanych słowach Jezusa możesz najpierw zwrócić uwagę na Jana Chrzciciela dającego świadectwo prawdzie. Jan wskazał na Chrystusa jako Mesjasza posłanego od Boga. Pomyśl, kto był, a może jest, twoim Janem Chrzcicielem, który wskazał ci prawdę o Jezusie i Jego miłości do ciebie.

W dalszej części Ewangelii Jezus wskazuje na świadectwo Ojca, które jest większe od świadectwa człowieka. Świadectwem Ojca są dzieła, które dał do wykonania Jezusowi. Również dziś Bóg działa w twoim życiu. Czy dostrzegasz Jego żywą, realną obecność? Jakie wydarzenie w ostatnim czasie świadczy o tym, że Bóg jest przy tobie, troszczy się o ciebie? Postaraj się przypomnieć sobie te momenty, w których doświadczyłeś Jego pomocy.

Jest wielu ludzi, którzy nie chcą przyjść do Jezusa, by mieć życie. Poszukują szczęścia poza Bogiem. Pokładają swoją nadzieję w rzeczach, przyjemnościach, pieniądzach. W swoim „Dzienniczku” święta Siostra Faustyna zapisała takie wyznanie Jezusa: „Niech pokładają nadzieję w miłosierdziu Moim najwięksi grzesznicy. Oni mają prawo przed innymi do ufności w przepaść miłosierdzia Mojego. (…) Rozkosz Mi sprawiają dusze, które się odwołują do Mojego miłosierdzia. Takim duszom udzielam łask ponad ich życzenia” (Dz. 1146). Poproś Jezusa, aby pomógł ci zobaczyć Jego obecność i miłość w twoim życiu. Niech to doświadczenie będzie dla ciebie źródłem odwagi do dawania świadectwa wiary w Niego w twojej codzienności.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *