Ewangelia na 23 maja 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.05.2024 (Mk 14, 22-25) z komentarzem:

W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, Jezus, gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie, to jest Ciało moje». Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: «To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił napoju z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić będę go nowy w królestwie Bożym».

Komentarz do Ewangelii na 23 maja:

Jezus bardzo pragnie spożyć Paschę ze swymi uczniami. Bierze chleb i wino, dzieło rąk człowieka i błogosławi je przemieniając w swoje Ciało i Krew. On pragnie pobłogosławić również owoce twojej pracy. Czy przychodząc na Eucharystię potrafisz oddać Jezusowi twoje zmagania i wszystko czym żyjesz z ufnością, że On to przemieni?

Jezus spożywał Paschę zgodnie ze zwyczajem, ale nadał jej nową wartość. Ustanowił sakrament Eucharystii, bo myślał też o tobie. On pragnie również z tobą podzielić się swoim Ciałem i Krwią. Uczniom ten pokarm dał moc, dzięki której nie zwątpili, ale potrafili powrócić i na nowo oddać życie Jezusowi. Czy jest w tobie pragnienie komunii, tej najgłębszej relacji z Nim?

Jezus pragnie wprowadzić uczniów w swoje Zmartwychwstanie. Świadomy, że na razie nie rozumieją wszystkiego, wie, że potem słowa te pozwolą im uwierzyć. W jakim momencie życia jesteś, czy Słowo wpada w twoje serce, czy wymaga wiary i zaufania? Poproś Boga o większe pragnienie i umiłowanie Eucharystii, by stała się wytęsknionym spotkaniem, w którym Jezus daje ci siebie i napełnia swoją bliskością.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *