Ewangelia na 23 maja 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.05.2023 wg św. Jana 17, 1-11a z komentarzem:

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: „Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.

Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie wpierw, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie.

Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie”.

Komentarz do Ewangelii na 23 maja:

Dziś Jezus prosi , abyś mógł otrzymać życie wieczne. To życie polega na poznaniu Boga. Jezus chce, abyś miał świadomość, jak wielką miłością cię darzy. W niebie masz Ojca, który obdarza cię miłością bez końca. Czy zdajesz sobie sprawę z tego wielkiego daru? Może przechodzisz obok tej dobrej nowiny z obojętnością? Na jakim etapie relacji z Ojcem jesteś?

Pan modli się, uwielbiając Ojca za dzieło wykonane na Ziemi – za przekazanie posłannictwa, za bycie wiernym Synem. To dzieło zostanie przypieczętowane na krzyżu – w znaku królowania Boga na Ziemi. Do Golgoty doprowadził każdy z nas. Krzyż jest wydarzeniem osobistym. Jest wydarzeniem, które woła o moją odpowiedzialność. Czy uwielbiasz Boga swoim życiem i wypełnianiem Jego woli? Dlaczego chcesz uwielbić Jezusa? Kim On dla ciebie jest?

Jezus nie prosi za światem ogólnie. On prosi za tobą i za każdym człowiekiem z osobna. To ty jesteś wezwany do niesienia Bożego Słowa w każdej sytuacji. Jesteś wezwany do uczestnictwa w chwale samego Boga, razem ze swymi braćmi i siostrami. To zadanie jest wyrazem zaufania. Czego wymaga od ciebie Pan? Do czego wzywa cię w głoszeniu Słowa? Czy widzisz, że jesteś wezwany do świadczenia? Czy dostrzegasz co uczynił dla ciebie Jezus? Powierz Panu te konkretne sprawy, które Cię trapią lub są źródłem radości. Wraz z Jezusem wznoś swą modlitwę do Ojca.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *