Ewangelia na 23 lipca 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.07.2022 wg św. Jana 15, 1-8 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeśli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.

Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we Mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień, i płonie.

Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami”.

Komentarz do Ewangelii na 23 lipca

Jezus jest krzewem winnym, który poprzez swoje życie, słowa, czyny, a także mękę i zmartwychwstanie daje nam życie. Dzięki wszczepieniu w Jezusa poprzez chrzest możemy korzystać z całego bogactwa Jego boskiej natury. Bóg chce, byśmy przynosili owoce i dlatego nieustannie się o nas troszczy i oczyszcza. Jakie myśli budzą się w tobie, kiedy słyszysz, z jaką troską Bóg pracuje, by nadać twojemu życiu smak?

„Trwanie w Jezusie” to słuchanie i rozważanie Jego słowa. Słowo Boże, które staramy się zrozumieć i przyjąć – oczyszcza nas, a rozważane – przemienia. Jezus zaprasza nas, abyśmy w taki sposób w Nim trwali. Jak wygląda twoja modlitwa słowem Bożym?

Jeśli słowo Boże trwa w nas, możemy śmiało prosić, o co chcemy, a Bóg spełni naszą prośbę. Trwając w Jezusie, będziemy chcieli rzeczy dobrych i zgodnych z Jego wolą. Bóg, spełniając nasze prośby, doznaje chwały, a my przynosimy obfite owoce. Słuchając ponownie fragmentu Ewangelii, spróbuj zauważyć, co porusza cię w nim najbardziej. Na koniec porozmawiaj z Jezusem o tym, jak wygląda twoje trwanie w Nim. Jeśli chcesz, możesz poprosić Go o łaskę, by coraz głębiej przyjmować Jego słowo.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *