Ewangelia na 23 kwietnia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.04.2020 wg św. Jana 12, 24-26 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec”.

Komentarz do Ewangelii na 23 kwietnia:

Jeżeli ziarno nie obumrze, nie przyniesie obfitego plonu. To znana prawda, która ma zastosowanie nie tylko w uprawie roślin, ale także i w naszym życiu. Pewne rzeczy muszą w tobie obumrzeć, aby mógł żyć tam Chrystus. Czasem nie jest to łatwe do przyjęcia, ale bardzo potrzebne. Zastanów się, co powinno w tobie obumrzeć, aby było więcej miejsca dla Boga.

Umierać musimy codziennie. Grzechy, złe skłonności, przyzwyczajenia, stereotypy – to wszystko musi w nas umierać, abyśmy mogli cieszyć się wspaniałym życiem z Chrystusem, które nigdy się nie skończy. Podejmij dziś Jezusowe wezwanie do codziennego obumierania i to bynajmniej nie smutnego, z czym kojarzy się nam śmierć, ale radosnego.

Śmierć to moment przejścia do nowego życia, do wieczności. Życie na ziemi pełne jest przeciwności i nie warto go nadzwyczajnie kochać. Zobacz, Jezus już zmartwychwstał i żyje. Tak samo będzie z tobą. Jednak, żeby móc radować się życiem wiecznym, trzeba już teraz postawić Jezusa w centrum. Bo tak, jak mówi św. Augustyn, jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *