Ewangelia na 22 września 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 22.09.2023 wg św. Łukasza 8,1-3 z komentarzem:

Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób, Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały, udzielając ze swego mienia.

Komentarz do Ewangelii na 22 września:

Jezus podróżuje i odwiedza ludzi w miejscach, w których żyją, w ich wsiach i miastach. Przychodzi, aby głosić Ewangelię, to znaczy Dobrą Nowinę – wieść o tym, że na wszystkie trudności przeżywane przez nich jest lekarstwo. Jezus przyszedł, aby wydobyć nas z naszych grzechów. Możliwe, że doświadczyłeś już w życiu siły, z jaką działa Jego Ewangelia.

Wyjście do ludzi jest jednocześnie końcem życia wyłącznie dla siebie. Jezus w swojej wędrówce nie jest sam. W Jego drodze towarzyszą Mu apostołowie, ale są również przy Nim obecni inni uczniowie, w tym kilka kobiet. Wspólnota jest nieodzownym elementem ewangelizacji. W sercach członków wspólnoty pojawia się wdzięczność jako odpowiedź na to, czego dokonał Pan.

Doświadczenie miłości Boga, tego, że Jezus swoją śmiercią oczyszcza z wszystkich grzechów i daje na nowo wolność, przez wieki wzywało wielu licznych świadków do pójścia za Nim. Do zostawienia swojego dotychczasowego życia i wyruszenia w drogę z Jezusem, aby jak kobiety z dzisiejszej Ewangelii „usługiwać ze swego mienia”. To znaczy służyć bez leku przed stratą czegokolwiek. Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym, co myślisz. Może jest coś, co chciałbyś zrobić dla Niego, aby iść jeszcze wierniej Jego drogą?

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *