Ewangelia na 22 stycznia 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 22.01.2023 wg św. Mateusza 4, 12-23 z komentarzem:

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: „Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło”.

Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”. Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim.

A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

Komentarz do Ewangelii na 22 stycznia

Czasem, gdy sytuacja wokół nas staje się niebezpieczna, i to nawet wtedy, gdy nie zagraża nam bezpośrednio, warto usunąć się na bok. Jednak nie dlatego, aby schować się ze strachu i przestać robić to, co do nas należy, lecz by zastanowić się , co dalej zrobić. Być może wraz z Nowym Rokiem podjąłeś jakieś postanowienia. Przyjrzyj się, jak je realizujesz. Może coś w nich trzeba zmienić?

Zaczynając swoją działalność, Jezus wzywa ludzi do nawrócenia. Często to słowo kojarzy się nam z czymś spektakularnym, wielką zmianą życia czy też poświęceniem całego swojego czasu modlitwie. Może warto jednak spojrzeć na nawrócenie jako zbiór małych rzeczy, które przemieniają nasze życie i pomagają nam dostrzec w nich Boga: codzienną wierność w modlitwie, życzliwość wobec ludzi, uśmiech, drobną pomoc, kulturę osobistą.

Uczniowie powołani przez Jezusa poszli zaraz za Nim i wraz z Nim obchodzili całą Galileę. Widzieli wielkie rzeczy, których dokonywał. Ale widzieli też Jego codzienność, przypatrywali się temu, jak zachowuje się w najzwyklejszych sytuacjach. Postawa Jezusa kształtowała ich sposób postępowania. Co wpływa na twoje codzienne zachowania? Skąd czerpiesz wzory? Na koniec porozmawiaj z Panem Jezusem o tym, co dotknęło cię w czasie tej modlitwy. Możesz też poprosić Go, by stawał się dla ciebie wzorem przeżywania codzienności.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *