Ewangelia na 22 stycznia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 22.01.2019 wg św. Marka 2, 23-28 z komentarzem:

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy.

Na to faryzeusze mówili do Niego: «Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?» On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom».

I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu».

Komentarz do Ewangelii na 22 stycznia:

Tekst Ewangelii opowiada o spotkaniu, w którym uczestniczy Jezus, Jego uczniowie i faryzeusze. Każda z tych postaci prezentuje inną postawę. Słuchając Jezusa, mogą rodzić się różne pytania. O czym według ciebie mówi Jezus? Gdy słuchasz Jego słów, co twoim zdaniem próbuje ci On przekazać?

Wdając się w polemikę z faryzeuszami, Jezus zaprasza to tego, aby przede wszystkim patrzeć na swoje serce. Na to, co się w nim znajduje. Trochę tak, jakby chciał zapytać o miłość, o jej miejsce w twoim sercu, o jej miejsce w twoim życiu. To w sercu człowieka Bóg składa swoją miłość, uczulając je na to, co Boże.

Jezus zadając faryzeuszom pytanie widzi, że ich serce jest przepełnione nakazami prawa, sztywnym wypełnianiem obowiązków, lękiem przed popełnieniem najdrobniejszego uchybienia. Widać, że robią wszystko na pokaz. Może dlatego Jezus zwraca uwagę, że prawo i obowiązki mają służyć człowiekowi, a będą służyć, jeżeli u ich początków będzie prawo miłości. Dzisiejszy kurs miłości, który prowadzi dla nas Jezus, przypomina nam, że stale mamy się nawracać, stale jesteśmy w szkole Jego miłości. Uczenie się zakłada popełnianie błędów oraz ich poprawianie, jednak mimo wszystko niesie rozwój i wzrost.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *