Ewangelia na 22 luty 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 22.02.2024 (Mt 16,13-19) z komentarzem:

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.

Komentarz do Ewangelii na 22 luty:

W dzisiejszej Ewangelii słyszymy zaproszenie Jezusa do tego, aby odkrywać Go swoim własnym sercem. Aby wyrabiać sobie zdanie o Nim na podstawie własnego doświadczenia, a nie opinii czy świadectw innych ludzi. Pomyśl, kim tak naprawdę jest dla ciebie Chrystus?

Piotr dostaje niezwykłą obietnicę rzeczy, których Pan Bóg pragnie przez niego dokonać. Otrzymuje nawet nowe imię na znak nowego etapu życia. Niezależnie od tego, jaką masz za sobą przeszłość, Bóg chce ci objawić twoje nowe imię oraz obiecać wielkich rzeczy, które mogą się dokonać przez ciebie dla innych. Czy już wiesz, do czego Bóg cię zaprasza? Jakie są obietnice i pragnienia, które złożył w twoim sercu?

Słowa Chrystusa „na tej opoce zbuduję Kościół mój” dotyczą również ciebie. Na każdym z nas ciąży odpowiedzialność za Świątynię Chrystusa. Czy masz świadomość, że Kościół jest wspólnotą konkretnych ludzi? Czy postrzegasz siebie jako jego niezbędną część? Powierz Jezusowi te myśli i uczucia, które były dla ciebie ważne podczas modlitwy.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *