Ewangelia na 22 czerwca 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 22.06.2023 wg św. Mateusza 6, 7-15 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie.

Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień”.

Komentarz do Ewangelii na 22 czerwca:

Pomyśl, jak wygląda twoja modlitwa, twoje prośby o pomoc. Może mówisz: “Panie pomóż w tym, Panie załatw tamto”. Może traktujesz Boga jak pomocnika i służącego, który ma ułatwiać ci życie. Jezus proponuje, by to Boży plan był najważniejszy: “Niech przyjdzie Twe królestwo, niech Twoja wola dzieje się w niebie i na ziemi”. Jakie miejsce zajmują własne potrzeby w twojej modlitwie?

Potrzebujemy Bożej opieki, prosimy o pomoc w wielu sprawach. Ale przecież mówimy do Ojca, bardzo bliskiej Osoby, Dawcy życia, Opiekuna i Wychowawcy. On wie, czego najbardziej potrzebujemy: chleba doczesnego i wiecznego, wzajemnej miłości i ochrony przed złem. To wystarczy temu, kto ufa. Czy potrafisz powiedzieć do Niego: Tatusiu?

Jezus wielokrotnie podkreśla wagę miłości. Wszystkie prośby są w liczbie mnogiej, tak jak miłość wymaga relacji, drugiej osoby. W Modlitwie Pańskiej pojawia się jedyna nasza deklaracja: “tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili”. By iść dalej, trzeba pojednać się z tym, co było trudne i bolesne. Przypomnij sobie, kiedy ostatni raz przebaczyłeś. Co wtedy czułeś? Jak Pan uzdrowił twoją ranę? Poproś twojego Ojca niebieskiego o łaskę, abyś umiał postawić Go w centrum twojego życia, aby Jego pragnienia z Modlitwy Pańskiej stały się twoimi pragnieniami.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *