Ewangelia na 21 sierpnia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 21.08.2019 wg św. Mateusza 20, 1-16 z komentarzem:

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: «Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam». Oni poszli.

Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: «Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?» Odpowiedzieli mu: «Bo nas nikt nie najął». Rzekł im: «Idźcie i wy do winnicy». A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: «Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych». Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze.

Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: «Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę». Na to odrzekł jednemu z nich: «Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?» Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi”.

Komentarz do Ewangelii na 21 sierpnia:

Czytając powyższy fragment Ewangelii, można mieć mieszane uczucia. Czy nasze myślenie nie jest dokładnie takie jak robotników, którzy pracowali cały dzień? Dlaczego ci, którzy pracowali jedną godzinę, otrzymali tyle samo co ci pracujący od rana? Czy to jest sprawiedliwe? Robotnikiem której godziny jesteś?

Boża dobroć nie kieruje się ludzką logiką, a niebo nie jest nagrodą dla najemników za wydajną pracę w Kościele. Bóg nie jest biznesmenem, który bilansuje zyski i straty. On daje pełną zapłatę każdemu. Jak zauważa papież Franciszek: „Bóg nie potrafi dawać mniej niż wszystko. Kiedy On coś daje, to daje siebie samego, co jest wszystkim”.

Wyobraź sobie scenę, gdy robotnicy odbierają zapłatę. Przyjrzyj się im, ich reakcjom i wyrażanym uczuciom. Czy jest w twoim sercu radość z dobroci gospodarza? Jakim okiem patrzysz na tych, którzy mają więcej talentów lub darów duchowych? Porozmawiaj z Jezusem o tym, co zrodziło się w twoim sercu. Dziękuj za niepojętą dobroć Boga. Proś, abyś w swoich wyborach i podejmowanych pracach mniej kierował się logiką najemnika, a bardziej ufał dobroci Boga.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *