Ewangelia na 21 maja 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 21.05.2024 (Mk 9,30-37 ) z komentarzem:

Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie”. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: „O czym to rozprawialiście w drodze?” Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy.

On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: „Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: „Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał”.

Komentarz do Ewangelii na 21 maja:

Nie lubimy myśleć ani rozmawiać o tym, co trudne. Lęk, obawy, cierpienie – to tematy, których wolelibyśmy unikać. Trudno nam towarzyszyć innym przeżywającym takie stany. W dzisiejszej Ewangelii Jezus zaprasza swoich uczniów do bycia z Nim w tym, co dla Niego trudne, i spotyka się z niezrozumieniem. Pomyśl chwilę o osobach w twoim otoczeniu, które potrzebują bliskości i obecności w ich obawach lub cierpieniu.

Zdecydowanie bardziej wolimy rozważać o tym, co wielkie, o sukcesach, o marzeniach. Czasem w tym fantazjowaniu zaczynamy porównywać się z innymi i mierzyć swoją wartość miarą współzawodnictwa lub jakiegoś rankingu. Nierzadko w ten sam sposób zaczynamy patrzeć na innych. Jak reagujesz na słowa Jezusa, w których zaprasza nas do mierzenia się wyłącznie miarą miłości i troski o innych?

Te pragnienia sukcesu i wielkości często kierują naszą uwagę na spektakularne osiągnięcia, na wielkie wydarzenia podziwiane przez tłumy. Bywa, że w podobny sposób postrzegamy Boga, przez pryzmat Jego niezwykłości, majestatu lub pewnego rodzaju niedostępności. On jednak dziś podkreśla swą obecność w czułości, bliskości i trosce o to, co małe. Spróbuj poszukać Go w twoich gestach miłości. Spróbuj pobyć jeszcze chwilę z Jezusem. Możesz opowiedzieć Mu o twoich pragnieniach i marzeniach.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *