Ewangelia na 21 luty 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 21.02.2024 (Łk 11,29-32) z komentarzem:

Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: „To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz”.

Komentarz do Ewangelii na 21 luty:

Człowiek poszukuje w swoim życiu znaków. I nie ma w tym nic złego, wręcz przeciwnie. Problem jest wtedy, gdy koncentruje się tylko na szukaniu tych niesamowitych znaków. Zapomina wtedy, że życie pełne jest małych i subtelnych śladów obecności Bożej. Podobnie w relacji z bliską osobą. Nie są najważniejsze te wielkie prezenty, ale drobne gesty wyrażające to, że druga osoba wiele dla ciebie znaczy. Jakich znaków poszukujesz w życiu?

Trudne słowa Jezusa nie mają na celu poniżenia i osądzenia człowieka, ale są zachętą, by zobaczyć coś więcej. Możemy poszukiwać mądrych ludzi i ciekawych konferencji, albo różnych używek, żeby nasycić nasz głód wewnętrzny. Szukamy ludzi, żeby zaspokoić nasze braki i samotność. Bywa, że zapominamy zatrzymać się na Jezusie i zobaczyć, że „oto tu jest coś więcej”. Tu jest bezcenny przyjaciel.

Wielu z nas chciałoby być jak Jonasz, który był znakiem dla mieszkańców Niniwy. Znakiem, który pokazuje głęboką relację z Bogiem. Aby tak było, potrzeba odkrycia i doświadczenia, że jestem kimś ważnym i godnym szacunku w Jego oczach. Szukamy tego wszędzie, dookoła nas, zamiast w sobie. Czasem całkiem pomijamy siebie… Co czujesz słysząc, że to ty jesteś wyjątkowym darem Bożym? Ukrzyżowany Jezus jest znakiem wielkiej miłości i spotkania bezsilności człowieka z odradzającą mocą Boga. Stań przy Nim z tym wszystkim, co odkrywasz o sobie i poproś o Jego życiodajnego Ducha.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *