Ewangelia na 21 lutego 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 21.02.2023 wg św. Marka 9, 30-37 z komentarzem:

Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie”. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać.

Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: „O czym to rozprawialiście w drodze?” Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: „Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”.

Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: „Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał”.

Komentarz do Ewangelii na 21 lutego

Uczniowie Jezusa mają ukryte przed Nim tajemnice. Rywalizują między sobą, zabiegają o najwyższe miejsca. Myślą o sobie, nie o pełnieniu dzieł bożych. Są w Jego szkole już trzeci rok, ale nic nie rozumieją z nauki o królestwie Bożym. Przyjrzyj się pragnieniom, które tobą kierują. Czy nie są one czasami zbyt egoistyczne i przyziemne?

Być sługą wszystkich, stać się ostatnim, jest to trudne. Wymaga ogromnej pokory, wyrzeczenia siebie i osobistej autorefleksji. Nie każdego na to stać. A przecież być wielkim w oczach Jezusa oznacza kochać i służyć, bo tylko w ten sposób może objawić się prawdziwa Miłość. Jak widzisz to wezwanie w swoim życiu?

Jezus stawia nam za wzór dziecko, które nie znaczy nic w hierarchii społecznej. Jest słabe, wymaga miłości i opieki, a jednocześnie jest spontaniczne, szczere, proste i otwarte. Takie cechy dziecka masz zachować, będąc dorosłym. Nie chodzi o infantylizm, ale o dojrzałość, szczerość, spontaniczność, otwartość na otoczenie. Czy odnajdujesz w sobie cechy dziecka Bożego? Poproś Jezusa, aby pomógł ci stać się prawdziwym dzieckiem Bożym.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *