Ewangelia na 21 listopada 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 21.11.2021 wg św. Jana 18, 33b-37 z komentarzem:

Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem żydowskim?”

Jezus odpowiedział: „Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?” Piłat odparł: „Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś?” Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd”.

Piłat zatem powiedział do Niego: „A więc jesteś królem?” Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”.

Komentarz do Ewangelii na 21 listopada

Cały dialog Jezusa z Piłatem krąży wokół pytania o to, czy jest On królem. Dla człowieka dwudziestego pierwszego wieku tematyka ta może być o tyle trudna, że monarchia i królowanie kojarzy nam się raczej z bajkami lub daleką przeszłością. Warto jednak spojrzeć głębiej. Jezus wyjaśnia Piłatowi głęboki sens swojej królewskiej misji, w którą przez chrzest święty włączony jest każdy chrześcijanin. Jest to więc także twoja misja.

„Dawać świadectwo prawdzie” nie jest dziś wcale łatwo. Z różnych stron słyszymy przecież, że nie ma jednej obiektywnej prawdy, że każdy ma swoją własną prawdę. Jak w takim świecie ma postępować uczeń Chrystusa? Jak ty dajesz świadectwo prawdzie?

Jezus swoim życiem i nauczaniem objawił ludziom prawdę o Ojcu, dał świadectwo prawdzie. Słuchając Jego Słowa i rozważając je, poznajesz prawdę, a wcielając w życie, także ty dajesz jej świadectwo, budujesz Boże Królestwo. Słuchając ponownie tekstu Ewangelii, pomyśl, do czego dziś zaprasza cię Bóg? Panie Jezu, pomóż mi tak słuchać Twojego głosu, by być wiarygodnym świadkiem Twojego Królestwa.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

2 odpowiedzi do “Ewangelia na 21 listopada 2021 z komentarzem

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.