Ewangelia na 21 lipca 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 21.07.2022 wg św. Mateusza 13, 10-17 z komentarzem:

Uczniowie przystąpili do Jezusa i zapytali: „Dlaczego mówisz do nich w przypowieściach?”

On im odpowiedział: „Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane, i w nadmiarze mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że patrząc, nie widzą, i słuchając, nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza: „Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli, i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił”.

Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli”.

Komentarz do Ewangelii na 21 lipca

Jezus ukazuje Boga, który jest rozrzutny w swojej miłości i udziela swoich darów bez miary tym, którzy świadomie idą za Jego głosem. Przypomina uczniom, by mieli otwarte oczy na dobro, które otrzymują. Próbuje uchronić ich od pokusy porównywania się z innymi ludźmi, którzy w ich ocenie otrzymują mniej. Czy jesteś świadomy, że dobro które otrzymujesz, pochodzi od Boga? Za co w ostatnim czasie jesteś Mu najbardziej wdzięczny?

Jezus wskazuje, że aby przyjąć dar, trzeba mieć otwarte oczy, uszy i serce. Można bowiem otrzymywać wiele, a mimo wszystko pozostać egoistą, który nie widzi potrzeb innych. Można wiele słuchać, ale być obojętnym na osobę, która z nami rozmawia. Można też wiele przeżywać, ale pozostać uodpornionym na zmianę swojego myślenia i uzdrowienie serca. Co w tobie potrzebuje dziś największej przemiany?

Jezus pragnie, aby każdy człowiek był szczęśliwy. Kluczem do szczęścia jest uważność, czyli umiejętność takiego patrzenia i słuchania, które uczy nas bycia obecnym tu i teraz we wszystkim, co przynosi nam rzeczywistość. Jak reagujesz na myśl, że Jezus mógłby dać ci nowe oczy i uszy, które pozwolą ci być jeszcze bardziej świadomym wszystkiego, co stawia przed tobą życie? Wróć do spotkania z Jezusem przy ognisku. Skieruj swoją uwagę na rozżarzone węgle i pomyśl, co najbardziej poruszyło cię w tej modlitwie.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *