Ewangelia na 21 czerwca 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 21.06.2017 wg św. Mateusza 6, 1-6; 16-18 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.

Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę.

Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”.

Komentarz do Ewangelii 21 czerwca:

W obecnych czasach za prawie wszystko, co wartościowe, trzeba zapłacić . Takie to normalne. Tylko dlaczego nasza relacja z Bogiem też przyjmuje taki sam charakter? Muszę mu płacić modlitwą, dobrymi uczynkami i oczekuję za to zapłaty. Ile w nas takiej postawy. Popatrz na swoje życie i zastanów się, ile w tobie jest podobnego zachowania.

Dobroć, miłość sama z nas wypływa, tylko nie możemy jej blokować. Zaczynamy ją blokować, gdyż pragniemy otrzymywać coś w zamian. Potrzebujemy uwolnić się od tego. Jak to zrobić? Każdy powinien znaleźć swój sposób, ale jedno jest pewne, trzeba zacząć od małych kroczków, od czynienia drobnych rzeczy, dostrzegania niewielkich czynów, mówienia małych dobrych rzeczy w codzienności.

Gdy nasze życie zacznie zmieniać się poprzez drobne rzeczy, te wielkie nagle też się zmienią. Posty, jałmużny, modlitwy będą wielkie dzięki prostocie i szczerości, gdyż będą przepełniać całe twoje życie, a nie tylko te odświętne wydarzenia, wielkie akcje czy pobożne rekolekcje raz do roku. Jakie drobne rzeczy w twoim życiu wymagają uporządkowania, oczyszczenia? Polecaj Panu Jezusowi te wszystkie rzeczy, które przeszkadzają ci w oddaniu Mu codziennych rzeczy, tych najprostszych.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *