Ewangelia na 20 września 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 20.09.2022 wg św. Łukasza 8, 19-21 z komentarzem:

Przyszli do Jezusa Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu.

Oznajmiono Mu: „Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą”.

Lecz On im odpowiedział: „Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je”.

Komentarz do Ewangelii na 20 września

Nie jest łatwo przyjść i spotkać się z Jezusem. Doświadczyła tego Maryja i Jego krewni. Ale doświadcza tego każdy z nas choć z różnych powodów. Pierwszym pytaniem, jakie możesz sobie postawić, jest – dlaczego chcesz się spotkać z Chrystusem? Dlaczego do Niego idziesz? Czy jest w tobie wielkie pragnienie usłyszenia Jego słów?

W tym fragmencie Ewangelii widzimy prosty przepis na spotkanie z Jezusem. Należy słuchać Jego słów. Ale co to znaczy? Jak mamy słuchać? Pan Jezus przemawiał do wielu grup ludzi. Słuchano Go z różnym nastawieniem. Faryzeusze szukali sposobności, by pochwycić na słowie. Maryja słuchała Jezusa i zachowywała Jego słowa. Inni słuchali, oczekując na jakiś cud. Grzesznicy słuchali, bo pragnęli miłosierdzia… Spróbuj zobaczyć, jak ty słuchasz słów Jezusa, które kieruje do ciebie poprzez Pismo, poprzez innych ludzi…

Ci, którzy prawdziwie słuchają słów Jezusa, są Jego braćmi i siostrami, a na rodzeństwo powinniśmy móc liczyć. Czy zdajesz sobie sprawę, że słowa Jezusa nie są tylko słowami, które mamy usłyszeć, które mają ładnie brzmieć? One również czegoś od nas wymagają. Jezus wzywa nas do wspólnego kroczenia z Nim. Trzeba Mu tylko zaufać. Proś Ducha Świętego, by pomagał tobie wsłuchiwać się w słowa Jezusa, by te słowa stanowiły dla ciebie drogowskaz w życiu i pokrzepienie w drodze.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *