Ewangelia na 20 września 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 20.09.2021 wg św. Łukasza 8, 16-18 z komentarzem:

Jezus powiedział do tłumów:

„Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz umieszcza na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą.

Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło. Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą nawet to, co mu się wydaje, że ma”.

Komentarz do Ewangelii na 20 września

Jezus przedstawia obraz zapalonej lampy, która oświeca wchodzących do domu. Chwilę wcześniej opowiadał przypowieść o siewcy i zachęcał do prowadzenia życia inspirowanego Słowem Bożym. Teraz zwraca uwagę bardziej na to, żeby usłyszanego Słowa nie chować dla tylko siebie. Chowanie dla siebie nauki Bożej może prowadzić do zagaszenia światła również w sobie, a to z kolei powoduje oddalanie się od Boga. Gdy dzielisz wiarę z innymi, ona będzie w tobie wzrastać. Komu ostatnio powiedziałeś o swoim doświadczeniu lub rozumieniu wiary?

Dla zgromadzonego tłumu to Jezus jest jak światło. Coś sprawia, że ludzie chcą Go słuchać, idą za nim i sprowadzają innych. Wieść o Nim się rozchodzi. Jezus pragnie, żebyśmy z Jego powodu, napełnieni Jego światłem, pociągali za sobą innych. Czy pragniesz być takim światłem dla swojego otoczenia? Jak do tego dążysz?

Każdego wierzącego oświeciło światło Boga, to znaczy, obudziło w nim wiarę. Przypomnij sobie, co kiedyś roznieciło światło wiary w tobie. A jakie sytuacje, osoby, ludzie, słowa rozbudzają ją dzisiaj? Podziękuj Bogu za to, że rozjaśnia twoje życie. Poproś Jezusa o to, żeby twoje czyny, postawy, słowa rozświetlały innym drogę do Boga.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *