Ewangelia na 20 sierpnia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 20.08.2019 wg św. Mateusza 19, 23-30 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zaprawdę, powiadam wam: Bogatemu trudno będzie wejść do królestwa niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam: Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego”. Gdy uczniowie to usłyszeli, bardzo się przerazili i pytali: „Któż więc może być zbawiony?” Jezus spojrzał na nich i rzekł: „U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe”.

Wtedy Piotr rzekł do Niego: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?” Jezus zaś rzekł do nich: „Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, aby sądzić dwanaście szczepów Izraela.

I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi”.

Komentarz do Ewangelii na 20 sierpnia:

W usłyszanej przed chwilą Ewangelii wybrzmiewa pełne niepokoju pytanie uczniów o to, kto może się zbawić. Są przerażeni, bo wymagania stawiane przez Jezusa wydają im się czymś nieosiągalnym. Czy tobie też czasem się zdaje, że Jezus żąda od ciebie zbyt wiele?

Chrystus domaga się od uczniów, aby postawili Go w centrum swojego życia. Aby nic nie było dla nich ważniejsze niż On. Opuszczenie ojca, matki, pola i domu nie musi oznaczać fizycznego porzucenia wszystkiego, co jest bliskie. Chodzi raczej o umiejętność „oderwania się”. O świadomość, że tu na ziemi nic nie jest nam dane raz na zawsze. Kto lub co pochłania najwięcej twojej uwagi i życiowej energii?

To normalne, że radykalizm Bożego wezwania budzi w człowieku lęk i opór. Że nasze „ja” broni się przed oddaniem Bogu inicjatywy. Że czasem wolelibyśmy żyć tak, jak dotychczas. A jednak zaproszenie do tego, by oddać Mu wszystko, nie ustanie. Bóg będzie je ponawiał do skutku. Jak myślisz, dlaczego jest tak wytrwały i cierpliwy? Jeśli czujesz, że nie jesteś jeszcze gotowy, by naprawdę postawić Boga w centrum swojego życia i oddać Mu wszystko, módl się o tę gotowość. Już samo pragnienie jest krokiem we właściwym kierunku.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *