Ewangelia na 20 marca 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 20.03.2022 wg św. Łukasza 13, 1-9 z komentarzem:

W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar.

Jezus im odpowiedział: „Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie”.

I opowiedział im następującą przypowieść: „Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: «Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?» Lecz on mu odpowiedział: «Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć»”.

Komentarz do Ewangelii na 20 marca

Przychodzący do Jezusa skarżą się na uczynek Piłata. Nawiązują do wydarzenia podczas święta Paschy żydowskiej. W trakcie ofiarowania na dziedzińcu świątyni było zamieszanie. Piłat kazał je stłumić przez pobicie obecnych tam ludzi. Wśród zabitych byli Galilejczycy, których krew trafiła do krwi ofiarnych zwierząt. Spróbuj wsłuchać się w skargi oburzonych Żydów. Popatrz na ich twarze i na zaangażowanie, z którym to mówią.

Dla Żydów Piłat był poganinem, czyli tym, który nie ma prawa wchodzić do miejsc Świętych. Jezus nie ocenia czynu Piłata, lecz przenosi ciężar ważności z zewnętrznych rytualnych czynów na konieczność wewnętrznej przemiany. Bez osobistego nawrócenia czynności rytualne są bezwartościowe. To osobista wewnętrzna przemiana leży u podstaw pojednania z Bogiem. Przyjrzyj się sobie, co leży u fundamentów twojej relacji z Bogiem?

Skarga ludzi sugeruje, iż Galilejczycy są gorsi od ofiarnych zwierząt. Przecież, jak im się wydaje, właśnie z tego powodu spotkała ich kara boża. Przeciwnicy Jezusa gardzili ludźmi, którzy nie odpowiadali wyznaczonym przez nich kryteriom. Właśnie taka postawa ma być obiektem przemiany. Jaki stosunek ty masz wobec ludzi o innym światopoglądzie czy wyznaniu religijnym? Na koniec modlitwy powtarzaj w ciszy serca słowa psalmisty: „Serce czyste stwórz we mnie Boże, i odnów w mojej piersi Ducha prawego!”

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.