Ewangelia na 20 maja 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 20.05.2021 wg św. Jana 17, 20-26 z komentarzem:

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: „Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy.

Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty Mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś, tak jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.

Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem, i oni poznali, że Ty Mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich”.

Komentarz do Ewangelii na 20 maja:

Dzisiaj ponownie rozważamy Ewangelię z Wieczernika, w której Jezus prosi Ojca o dar jedności dla wierzących. Syn prosi Ojca o Ducha Świętego dla swojego Kościoła. Intencja modlitwy i moment, w którym zostaje ona wypowiedziana, świadczą o tym, jak ważne jest dla ludzi właściwe rozumienie jedności i współpracy z łaską Bożą. Kiedy ostatnio modliłeś się o jedność zwaśnionych osób?

Pierwszy krok ku jedności nie rozpoczyna się podpisaniem porozumienia między Kościołami. Pierwszym krokiem jest nawrócenie własnego serca. Chęć by samemu wzrastać i być świątynią Ducha Świętego, inicjuje prawdziwe dążenie do jedności. Kiedy ostatnio czułeś pragnienie wzrostu w Duchu Świętym? Co z nim zrobiłeś?

Istnieje pokusa pojednania na siłę. Doprowadzenia wszystkich jedną drogą do celu. Jednak najczęściej jest to cel tylko jednej ze stron. Dla chrześcijan nie ma innego celu niż jedność na wzór Ojca, Syna i Ducha Świętego. Każdy inny cel będzie zafałszowaniem prawdy i pogłębieniem już istniejącej rany. Jak ty wyobrażasz sobie dążenie do jedności chrześcijan? Jezus uczy nas, że korzeniem wszelkiego rozłamu jest brak jedności w sercu. Proś Go o oczyszczenie swojego serca z gniewu, uraz czy nieżyczliwości, aby było w nim więcej przestrzeni dla Ducha Świętego – sprawcy jedności.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *