Ewangelia na 20 lutego 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 20.02.2021 wg św. Łukasza 5, 27-32 z komentarzem:

Jezus zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego na komorze celnej.

Rzekł do niego: „Pójdź za Mną!” On zostawił wszystko, wstał i z Nim poszedł. Potem Lewi wydał dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu; a był spory tłum celników oraz innych ludzi, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w Piśmie, mówiąc do Jego uczniów: „Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami?”

Lecz Jezus im odpowiedział: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych, lecz grzeszników”.

Komentarz do Ewangelii na 20 lutego:

Celnicy byli pogardzani przez Żydów. Byli uważani za publicznych grzeszników. A jednak Jezus dostrzega celnika Lewiego. Podchodzi do niego i mówi z nim. To jest styl Jezusa – iść na marginesy społeczeństwa, szukać tam ludzi pogardzanych i pomijanych. Pomyśl, kiedy możesz postępować podobnie w swoim życiu?

Po krótkiej rozmowie z Jezusem Lewi zostawił wszystko. Wystarczyło tylko parę słów pełnych miłości. Jezus prosi również ciebie o wzięcie krzyża i podążanie za Nim. Zastanów się, co możesz zrobić, aby zostawić różne rzeczy, puścić różne sprawy, i ruszyć – szukać większej zażyłości z Bogiem.

Jezus szuka bliskości z tymi, którzy się pogubili i mają się źle wskutek błędów i grzechów. Popełniony przez nich grzech w jakiś tajemniczy sposób przyciąga Jezusa, odkrywa skarb Jego miłosierdzia. Tym skarbem Jezus chce się dzielić również z Tobą, grzesznikiem. Jezus wzywa do skruchy każdego grzesznika. Zastanów się nad swoimi grzechami, popełnionymi czynem, słowem, myślą czy zaniedbaniem. Poproś Boga o przebaczenie. Oddaj się Jego miłosiernej miłości.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *